Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục...

Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh,...

Hình thức hỗ trợ đầu tư

Hình thức hỗ trợ đầu tư
Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học...

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận...

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014
Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án...

Danh mục 267 ngành nghề kinh doanh đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục 267 ngành nghề kinh doanh đầu tư kinh doanh có điều kiện
Danh mục 267 ngành nghề kinh doanh đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2014.

Bổ sung hồ sơ trên Bộ hay trên Sở

Bổ sung hồ sơ trên Bộ hay trên Sở
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà hàng, hiện nay có đối tác nước ngoài muốn mua 30% phần vốn góp trong doanh nghiệp đồng thời...

Đăng ký lại mẫu dấu sau 05 năm

Đăng ký lại mẫu dấu sau 05 năm
Công ty chúng tôi được CA. TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu vào ngày 29/11/2010.. Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA thì sau năm năm chúng tôi...

Đổi mẫu dấu khi thay đổi địa chỉ

Đổi mẫu dấu khi thay đổi địa chỉ
Công ty tôi thành lập năm 2014. Có đăng ký con dấu. Giờ muốn chuyển địa chỉ có phải thực hiện việc thông báo đăng ký mẫu dấu 

Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
Công ty tôi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện (sàn giao dịch thương mại điện tử, Dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng). Năm 2013, Công ty chuyển...

Thành lập Doanh nghiệp xã hội

Thành lập Doanh nghiệp xã hội
Theo quy định tại ĐIều 10 Luật DN 2014 cho phép đăng ký thành lập DN xã hội theo quy định LDN 2014.. . Vậy quý Sở cho tôi hỏi hiện nay đã được thành lập DN xã hội hay...

Xúc tiến thương mại trong luật mới

Xúc tiến thương mại trong luật mới
 Công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 50% vốn điều lệ công ty. Hiện tại, Công ty tôi thành lập 1 công ty con do công ty tôi sở hữu 100% vốn