Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85
09:23:15   31/08/2015
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu hỏi:
Nga Ngô, 25 tuổi, ntnga.blld@gmail.com, TPHCM: Công ty chúng tôi được CA. TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu vào ngày 29/11/2010.. Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA thì sau năm năm chúng tôi phải đăng ký lại mẫu dấu tại cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mấu dấu. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì việc thông báo mẫu dấu được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Do đó, mong Sở KH&ĐT TP.HCM cho chúng tôi được biết: Chúng tôi cần liên hệ cơ quan nào để đăng ký lại mẫu dấu sau khi sử dụng 05 năm?. Xin cảm ơn.
 
Trả lời:
Tại điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Đến nay thì Chính phủ chưa quy định về nội dung này.
 
------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM LONG
Điện thoại : +(84) 462 54 56 58 / 462 86 1929

Email: dautunamlong@gmail.com
Hotline: 0914 66 86 85
Tư vấn đầu tư, Giấy phép đầu tư, Tư vấn dự án, Cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp FDI, Tư vấn giải quyết tranh chấp