Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Điều kiện và thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài
Quy định về triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo Luật đầu tư 2014

Giãn tiến độ dự án đầu tư

Giãn tiến độ dự án đầu tư
Quy định giãn tiến độ dự án đầu tư tại Điều 46, Luật đầu tư 2014

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 62, Luật Đầu tư 2014 được nghị định 83/3015/NĐ- CP

Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
Những trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điều 62, Luật đầu tư 2014

Quy định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Quy định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Quy định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm thực hiện Dự án

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm thực hiện Dự án
Khi thay đổi địa điểm thực hiện Dự án đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền....

Những thay đổi về hình thức đầu tư có hiệu lực từ tháng 7/2015

Những thay đổi về hình thức đầu tư có hiệu lực từ tháng 7/2015
Luật đầu tư 2014 chính thức có hiệu lực từ 7/2015 với rất nhiều thay đổi liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đặc biệt luật lần này đã mở rộng thêm các...