Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85
11:18:19   26/09/2016

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, việc xảy ra tranh chấp là điều khó tránh khỏi. Vậy khi xảy ra tranh chấp, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và giải quyết như thế nào? Để tìm hiểu vấn đề này, Công ty Luật Nam Long xin đưa ra tư vấn như sau:
Thứ nhất, tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải.
Thứ hai, trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án. Cụ thể như sau:
1. Giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam:
  • Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước,
  • Tranh chấp giữa các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài,
  • Tranh chấp giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
2. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua cơ quan có thẩm quyền:
  • Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài
  • Tranh chấp giữa các tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư 2014: được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây: Tòa án Việt Nam; trọng tài Việt Nam; trọng tài nước ngoài; trọng tài quốc tế; trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.
3. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam:
  • Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
------------------o0o------------------
 
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM LONG
Email: dautunamlong@gmail.com
Hotline: 0914 66 86 85
Tư vấn đầu tư, Giấy phép đầu tư, Tư vấn dự án, Cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp FDI, Tư vấn giải quyết tranh chấp