Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85
12:09:23   29/09/2016

HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Theo Luật đầu tư 2014, hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định như sau:

1.     Về hình thức áp dụng:
-          Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
-         Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
-         Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
2.     Về đối tượng áp dụng:
-         Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư 2014;
-         Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế);
-         Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
-         Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;
-         Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
-         Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.
-         Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng (dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư 2014; dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư) không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.
------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM LONG
Điện thoại
0432.060.333
Email: dautunamlong@gmail.com

Hotline: 0914 66 86 85
Tư vấn đầu tư, Giấy phép đầu tư, Tư vấn dự án, Cấp mới Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp FDI, Tư vấn giải quyết tranh chấp