Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 (sau đây gọi là Luật đầu tư) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7...

Luật Đầu tư 2014 - Tiến và lùi (Phần 2)

Luật Đầu tư 2014 - Tiến và lùi (Phần 2)
Tiếp theo những điểm khác biệt đã được nói đến ở phần 1, chúng ta hãy cũng đến với những thay đổi tiếp theo của Luật Đầu tư 2014 so với Luật Đầu tư 2005 qua phần 2 và...

Luật Đầu tư 2014 - Tiến và lùi

Luật Đầu tư 2014 - Tiến và lùi
Luật Đầu tư năm 2014 (LĐT 2014) được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 thay thế Luật Đầu tư năm 2005 (LĐT 2005). So với LĐT 2005, LĐT 2014 có tinh thần mở hơn, phạm vi...