Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp FDI

Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp FDI
Để mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, các Doanh nghiệp FDI được phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định...